fbpx
Skip to main content

Handelsbetingelser

Rejsebetingelser hos Lemon Tours ApS

GENERELT

Gældende for køb af en pakkerejse bestilt fra og med 12. oktober 2023 og indtil videre.

 

TEKNISK ARRANGØR

Lemon Tours

  • Medlem af rejsegarantifonden nr. 3501
  • CVR-nr. DK-33947291

 

Rejsebetingelserne er udarbejdet i overensstemmelse med den danske købelov og pakkerejseloven ref. (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrrangementer”) samt den øvrig gældende lovgivning på området. Dvs. disse bestemmelse og anden relevant dansk lovgivning, regulerer købet og eventuelle krav, der måtte blive rejst mod Lemon Tours. Evt. tvister afgøres efter dansk lovgivnnig ved dansk domstol. Ved et evt. søgsmål er modparten pligtig til at give møde for retten i Hillerød.

Bestemmelserne gælder for  den kombination af rejseydelser, der betegnes som en pakkerejser, jf. Direktiv (EU) 2015/2302.

Din pakkerejse er således omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. En fordel for dig er derfor, at Lemon Tours er ansvarlig for den korrekte levering af den samlede pakkerejse.

Lemon Tours har oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere din betaling (og hvis pakkerejsen omfatter transport, så også at sikre din hjemtransport) i tilfælde af konkurs eller insolvens. Denne sikring sker via Rejsegarantifonden, Røjleskær 11, 2840 Holte

Lemon Tours er medlem af Rejsegarantifonden, reg. nr. 3501.

FERIE-KURSUS-REJSER

Alle ture købt hos Lemon Tours er arrangeret af Lemon Tours i samarbejde med danske eller lokale leverandører (f.eks. hoteller, restauranter og andre arrangører). Deltagelse i kursus-delen er 100% frivillig. Vælger man at udeblive fra hele- eller dele- af programmet, vil prisen stadig være den samme. Prisen er inkl. moms.. Dansk- eller engelsktalende guider og kursuselementer vil forekomme og Lemon Tours vil så vidt muligt sikre oversættelse efter behov.

 

TILMELDING
Rejser kan bestilles via bestillingsformularen på hjemmesiden eller i særlige tilfælde per telefon og email. Det er et krav, at rejsebestiller er minimum 18 år. Hvis aftalen undtagelsesvis indgås telefonisk, da oplyser Lemon Tours – inden din accept – dig om relevante vilkår for rejsen, samt hvor du som rejsebestiller kan finde disse almindelige betingelsr. Desuden fremsender vi vores Rejsebetingelser og de aftalte vilkår per email, efter at aftalen er indgået telefonisk.

 

Tilmeldingen er bindende for dig som kunde fra det øjeblik, den meddeles. Afbestillingsreglerne gælder fra dette tidspunkt for samtlige personer, som tilmeldingen omfatter. Aftalen er bindende for Lemon Tours, når bureauet skriftligt bekræfter bestillingen ved at fremsende faktura på depositumog/eller hele rejsens pris til den af rejsebestiller oplyste email-adresse.

Ved tilmeldingen forudsættes du, som rejsebestiller at have accepteret de på hjemmesiden præsenterede  vilkår for rejsen inklusiv den anførte pris samt vores ”Rejsebetingelser hos Lemon Tours”.

 

PRIS

Rejsens grundpris omfatter – hvor intet andet er anført – transport til rejsemålet, lufthavnsafgifter, passagerafgifter, evt. moms, indkvartering i delt dobbeltværelse på kursussted, hotel eller i lejlighed, samt evt. forplejning og aktivitetsprogram i henhold til program på hjemmesiden samt rejsebeviset.

Foruden rejsens grundpris betales der et obligatorisk administrations-tillæg på kr. 89,- pr. rejsende. Dette dækker bl.a. gebyr til Rejsegaranti-fonden og udvidet ansvarsforsikring, som Lemon Tours i henhold til Lov om Pakkerejser tegner til alle gæster.

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten, som en del af denne og fremgår af billet-rejsebeviset. Det er en forudsætning, at de rejseydelser, der tilsammen vil udgøre en pakkerejse bliver købt på samme tidspunkt.

Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, med mindre andet er anført, ikke omfattet af prisen. Og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv.

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som der ikke er muligt at opkræve før aftalens indgåelse, da disse relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstraydelser ud over, hvad der fremfår af aftalen.

Ferie-kursus-rejsens samlede pris fremgår af den rejsendes faktura. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos den rejsende, vil det kunne medføre, at prisen ændres og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet.

 

BETALING
Når du tilmelder dig og evt. ledsagere til en ferie-kursus-rejse via vores hjemmeside eller per telefon/e-mail, opkræves du snarest muligt og inden 3 hverdage depositum og/eller total pris for ferie-kursus-rejsen.

I tilfælde af, at ferie-kursus-rejsen ikke kan bekræftes, tilbagefører vi evt. betalte beløb til Rejsebestillers bankkonto inden for 14 dage. Ved betalingen accepterer du som rejsebestiller samtidig Lemon Tours’ gældende vilkår for rejsen.

Rejsen betales normalt via bankoverførsel eller via netbank via fremsendt FIK-betalingsreference. Det er væsentligt, at betalingsfristen på fakturaen overholdes, idet det tager 1-2 bankdage, før vi modtager betalingen. Frist for indbetaling af depositum eller hele rejsens pris fremgår af materialet eller på hjemmesiden ved bestilling. Vi sender kvitteringsbekræftelser til kunden, når vi har modtaget indbetaling af depositum eller hele rejsens pris.

Ved bestilling på hjemmesiden eller per telefon/email mindre end 35 dage før afrejse, forbeholder vi os ret til at opkræve betaling straks inden bestillingen gennemføres.

For rejser indenfor EU udgør depositum kr. 1.998,- pr. rejsende, med mindre andet er anført på bestillingsbekræftelsen. (Hertil bør du selv tillægge priser for evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer). Restbeløbet forfalder til betaling senest 90 dage inden afrejse-dagen.

Ved indtegning senere end 90 dage før afrejse skal hele rejsens pris betales straks.

Lemon Tours ApS forbeholder sig ret til, uden varsel, at annullere rejsebestillinger, hvor en eller flere betalingsfrister er overskredet.

 

ADGANG TIL DOKUMENTER
Faktura, betingelser og følgebreve mm. gældende for dig og dine evt. med-tilmeldte fremsendes direkte til dig pr. e-mail. Som rejsebestiller er du er det dig, der deler disse dokumenter med din(e) evt. medrejsende efter behov.

Rejsedokumenter og Afrejsemateriale fremsendes ligeledes til dig pr. e-mail (Dette sker ca. 10 dage før ferie-kursus-rejsens start).

 

AFBESTILLING
Generelt gælder naturligvis, at hvis du har et retsmæssigt krav på at kunne hæve aftalen (dvs. din tilmelding) og du derfor vælger at hæve aftalen, da har du krav på, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter ophævelsen, at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

Herudover kan du, alt efter omstændighederne, have krav på erstatning for eventuelle økonomiske tab, medmindre det skyldes dine egne forhold eller uundgåelige eller ekstraordinære omstændigheder uden for Lemon Tours’s kontrol.

For alle bindende tilmeldinger til en rejse betales et beløb ved afbestilling:

Mere end 90 dage før afrejse: 

– Det indbetalte beløb refunderes med fradrag af depositum og obligatorisk administrationstillæg.

Fra 90 dage til og med 61 dage før afrejse:
– 50 % af rejsens pris refunderes med fradrag af obligatorisk administrationstillæg.

Fra 60 dage og frem til afrejse:
– Hele rejsens pris er tabt.

Alle afbestillinger skal ske skriftligt til hello@lemontours.dk for at være gyldige.

 

NAVNGIVEN REJSELEDER

Der tages forbehold for ændring af en navngiven rejseleder. Erstattes en navngiven rejseleder på en rejse, giver dette ikke ret til at annullere rejsen.

 

AFBESTILLINGSFORSIKRING
Vi gør opmærksom på at en evt. afbestillingsforsikring (for at være gyldig) skal være tegnet senest to døgn efter at rejsen er bestilt. Vi anbefaler, at du tegner en afbestillingsforsikring i tilfælde af, at du bliver syg og må annullere din tur. Lemon Tours tegner ikke forsikringer. Vi anbefaler, at du kontakter dit eget forsikringsselskab.

 

REJSEFORSIKRING
På rejser i Europa skal du medbringe det blå EU-sygesikringskort (bestilles hos hjemkommune eller på www.borger.dk). Det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til nødvendig sygehjælp og sidestiller dig med borgere i det EU/EØS-land, som du rejser i og dækker sygdomsbehandling på offentlige hospitaler og klinikker. Vær opmærksom på, at der i nogle EU/EØS-lande er en egenbetaling, som du selv skal stå for – medmindre du har tegnet en rejseforsikring. Du bør tegne en rejseforsikring, så du kan blive hjemtransporteret til Danmark, i tilfælde af, at du ikke kan benytte din sædvanlige hjemrejsebillet pga. opstået sygdom. På rejser uden for EU er du ikke dækket, og du skal have en rejseforsikring, der dækker behandling og hjemtransport. Vi anbefaler, at man tegner en rejseforsikring, der dækker forsinket, bortkommet eller skadet bagage. Lemon Tours’ forsikring dækker ikke turdeltageres evt. bekadede eller bortkomne ejendele (bagage, tasker og lign). Til evt. beskadiget eller bortkomne ejendele skal turdeltagere anvende egen private indbo- eller rejseforsikring. Lemon Tours tegner ikke forsikringer. Vi anbefaler, at du kontakter dit eget forsikrings-selskab.

 

GLEMTE SAGER
Lemon Tours påtager sig ikke at søge efter glemte sager på vegne af vores rejsende.

 

AFLYSNING
Ferie-Kursus-Rejser gennemføres normalt ved minimum 10 deltagere, medmindre andet er anført. Hvis en tur aflyses på grund af for få deltagere, vil det ske senest 30 dage inden afrejsen. Lemon Tours kan også aflyse en tur, hvis der i nærheden af rejsemålet er uroligheder, pandemier eller naturkatastrofer og dette kan ske mindre end 30 dage før afrejsen. Hvis en tur aflyses, tilbagebetales hele det indbetalte beløb.

 

KUNDENS ANSVAR
Det forudsættes, at ferie-kursus-rejse deltagere sætter sig ind i det fremsendte materiale. Det er deltagerens pligt ved tilmelding at opgive fornavn(e) og efternavn som i pas. Deltagerene skal således inden afrejsen kontrollere, at for- og efternavne i billetter og øvrige dokumenter er korrekte. Det er deltagerens pligt at sørge for gyldigt pas, som har mere end 6 måneder til udløbsdato samt evt. visum og vaccinationer, hvor det er påkrævet.

Det er den rejsendes ansvar til enhver tid at opfylde de til rejsen nødvendige indrejsekrav, herunder at være i besiddelse af de af destinationslandet påkrævede dokumenter. Den rejsende er oplyst herom og erklærer sig desuden indforstået med, at rejsebureauet ikke kan gøres ansvarlig, hvis der inden afrejse eller under rejsen på destinationen indføres nye indrejsekrav. Den rejsende har således ikke ret til at hæve købet eller afbestille gebyrfrit i den anledning. Ønsker den rejsende ikke at gennemføre rejsen, vil det være Lemon Tours’s almindelige afbestillingsvilkår, der er gældende.

Inden indbetaling af depositum skal du kontrollere, at data på faktura og i din bestilling stemmer overens og er korrkte inklusiv at for- og efternavne er korrekte og stemmer overens med oplysniger i pas. Navn i flybillet skal være identisk med navn i passet, ellers kan man afvises ved check-in i lufthavne og skibshavne. Det er din pligt som kunde at læse samtlige dokumenter, man får tilsendt fra Lemon Tours. Lemon Tours påtager sig intet ansvar for følgerne ved afgivelse af ukorrekte oplysninger. Det blå EU-sygesikringskort skal medtages på alle rejser. Ikke-danske statsborgere har pligt til selv at sørge for nødvendige forsikringer, viseringer, vaccinationer m.v.

Med indbetaling af depositum bekræfter Rejsebestiller samtidig at have læst og accepteret de gældende vilkår for rejsen.

Sværhedsgraden for aktiviteretne på den enkelte Ferie-Kursus-Rejse fremgår af rejseprogrammet på hjemmesiden. Dog er, med mindre andet er aftalt skriftligt, deltagelse, som minimum betinget af at deltageren er 100% fysisk som psykisk selvhjulpen. Det vil bl.a. sige at man selv skal kunne bære sin kuffert, og man skal kunne gå på trapper og brosten, og i øvrigt følge med på udflugternes gåture i et nogenlunde tempo, hvilket vil sige minimum 4 km/timen. Psykisk skal man være almindeligt vedfungerende og i stand til at forstå og efterleve instruktioner. Vores rejseleder skal varetage hele gruppens behov, og kan desværre ikke hjælpe og assistere ved individuelle behov, som er relateret til ovenstående forudsætninger er bristet. På rejser, hvor de fysiske krav er højere, vil det tydeligt fremgå af den konkrete program på hjemmesiden.

 

AFBRYDELSE AF OPHOLD
Såfremt deltageren af en eller anden grund afbryder en ferie-kurus-rejse eller et ophold, vil der ikke ske tilbagebetaling for ubrugte ydelser (hotel, transport, kørsel af bagage, flybillet eller andet). Eventuelle omkostninger til transport, hotel eller andet i forbindelse med en afbrydelse bæres af kunden selv.

 

OVERDRAGELSE AF TUR
Ferie-Kursus-Rejser kan ikke overdrages til andre.

 

GENNEMFØRELSE AF PLANLAGT PROGRAM
Dagsprogrammerne er blevet udarbejdet i overensstemmelse med de nyeste oplysninger. Vejrlig og andre uforudsete hændelser kan medføre nødvendige ændringer. Lemon Tours’ repræsentant på stedet kan alene beslutte, om der skal foretages ændringer i programmet (på grund af vejr, forhold hos en deltager eller lign.).

 

DELTAGELSE I TURE
Deltagelse i arrangementer, som er fysisk krævende og underlagt omskiftelige vejrforhold, sker på eget ansvar. Det er deltagerens pligt inden tilmeldingen at sætte sig ind i om Lemon Tours’ beskrivelse af evt. fysisk sværhedsgrad (ref. program på hjemmesiden) ligger indenfor den enkeltes fysiske formåen.

 

MEDICIN

Husk altid at medbringe livsnødvendig medicin i din håndbagage. Det er dit ansvar at undersøge, om du kan medbringe din medicin til det land, du skal besøge. Sørg for at få den korrekte dokumentation med, især hvis du rejser med medicin i store mængder eller medicin, der indeholder euforiserende stoffer. Du kan eventuelt udfylde et pillepas på www.sundhed.dk

 

TILLÆG FOR ENKELTVÆRELSE
Priser er (hvor intet andet er anført) beregnet med indkvartering i delt dobbeltværelse. Hvis man rejser alene, betaler man som udgangspunkt et enkeltværelsestillæg. Dog har vi på hjemmesiden på nogle Ferie-Kursus-Rejser muligheder for at tilbyde andre muligheder, hvilket i så fald vil fremgå af den kokrete Ferie-Kursus-Rejses program.

 

UDBUD AF TURE
Turene anført på Lemon Tours’ hjemmeside er de ture, som er aktuelle i skrivende stund. Et turarrangement kan være udsolgt, hvorfor en bestilling først er bindende for Lemon Tours, når Lemon Tours bekræfter din bestilling ved udsendelse af faktura (se “Tilmelding” ovenfor). Vi tager forbehold for ændringer og fejl på hjemmesiden og i div. trykt materiale.

 

FORBEHOLD
Der tages almindelige forbehold for fejl og udeladelser i trykt materiale samt på hjemmesiden, samt for ændringer af prisen som følge af ændrede indkøbsforhold eller valutakurser, i overensstemmelse med pakkerejselovens regler. Alle Lemon Tours’ rejser gennemføres i henhold til lov om pakkerejser tiltrådt af Forbrugerrådet.

 

REKLAMATIONER
Eventuelle reklamationer under Ferie-Kursus-Rejsen skal straks fremsættes overfor luftfartsselskabet eller hotellet, til rejselederen eller om nødvendigt til Lemon Tours, efter at kunden har opdaget manglen, således at manglen kan blive afhjulpet hurtigst muligt. Det anbefales at få en afgivet reklamation dokumenteret skriftligt, hvis manglen ikke kunne afhjælpes tilfredsstillende. En eventuel manglende reklamation under rejsen kan medføre, at Lemon Tours ikke kan yde nogen former for kompensation, uanset om dette ville være berettiget.

Krav mod Lemon Tours i forbindelse med en reklamation, som ikke kunne løses på stedet, skal være Lemon Tours i hænde i rimelig tid, dog senest 14 dage efter turens afslutning. Manglende reklamation på stedet og bevis herfor vil ofte medføre tab af retten til senere erstatning. Dansk ret skal regulere ethvert krav, der rejses over for Lemon Tours og søgsmålet skal anlægges ved dansk domstol eller ved voldgift i Danmark.

FLYFORSINKELSER
Forsinkelser kan desværre opstå, og kan skyldes f.eks. tekniske fejl, vejrforhold, overbelastning af lufttrafikken, arbejdsnedlægggelser med mere. I tilfælde af forsinkelser skal du følge den information, som du får af flyselskabet eller flyselskabets repræsentant. Lemon Tours vil så vidt som muligt holde dig informeret om situationen, og efterfølgende vejlede om, hvorvidt du har mulighed for at kræve erstatning hos flyselskabet ifølge EU-forordningen 261/2004. Denne præciserer også at evt. erstatning er en sag direkte imellem kunden og flyselskabet. Lemon Tours kan således ikke søge erstatning på vores kunders vegne.

 

PRISÆNDRINGER EFTER REJSENS INDGÅELSE
Rejsens pris er baseret på de gældende afgifter, skatter og valutakurser, der er opgivet i rejsepapirerne. Lemon Tours tager forbehold for pludselige prisstigninger/-fald pga. ændringer i valutakurser, skatter og afgifter samt eventuelle gebyrer ved fx lufthavns-, landings- og startafgifter. En prisforhøjelse skal varsles senest 3 uger før afrejse og må ikke overstige 10% af rejsens pris. I modsat fald kan kunden afbestille sin rejse, og få refunderet sin indbetaling til Lemon Tours, hvis dette gøres senest 1 uge efter oplysningen om prisforhøjelsen er givet. Ved prisfald vil kunden ligeledes blive informeret herom, og Lemon Tours vil godtgøre den rejsende beløbet, såfremt det overstiger 300 kr. per rejsende. Prisfald indenfor 3 uger før afrejse vil ikke blive godtgjort.

 

LOKALE TURISTSKATTER
Eventuelle turistskatter på rejsemålet er Lemon Tours uvedkommende og betales af kunden direkte til hotellet. Såfremt der er indført lokal turistskat på rejsemålet, vil prisen ca. være 25,-  kr. pr. person pr. nat.

 

KUNDERS PERSONDATA
Den 25. maj 2018 trådte en EU-forordning om persondata i kraft. Nedenfor kan du læse, hvordan Lemon Tours opbevarer persondata. Når du bestiller en tur hos Lemon Tours beder vi om flg. oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdato
  • E-mail
  • Mobil-nummer

Disse oplysninger er det, som kaldes “almindelige personoplysninger” (i modsætning til “følsomme personoplysninger”). I Lemon Tours gemmes ovenstående data i op til 5 år, hvis der er behov for dette. Oplysningerne gemmes i kodebeskyttede systemer (økonomisystem, mailsystem og system til fakturering/håndtering af rejse). Kun medarbejdere, som har behov for disse data, har adgang til dette. Hvis man ønsker sine persondata slettet tidligere end 5 år, kan man kontakte Lemon Tours. Samme data (ovenstående), som evt. er udskrevet på papir, gemmes i op til 1 år, hvorefter det makuleres.

I nogle tilfælde oplyser rejsende Lemon Tours om helbredsoplysninger (hvis det er relevant for gennemførelse af en rejse). I nogle tilfælde oplyser rejsende deres pasnummer til Lemon Tours – dette er kun på ture, hvor Lemon Tours arrangerer flybilletter, der går til lande, hvor pasoplysninger er påkrævet i forhold til udstedelse af flybilletter. Pas- og helbredsoplysninger slettes umiddelbart efter afviklet rejsearrangement. Vi henviser desuden til vores persondata politik.

 

NYHEDSBREVE
De personer, som modtager Lemon Tours’ nyhedsbreve, har selv skrevet sig op til at modtage nyhedsbrevet. De oplysninger som Lemon Tours har om nyhedsbrevsmodtagere er personers navn og e-mailadresse. Nyhedsbreve kan afmeldes i hvert nyhedsbrev og på hjemmesiden. Lemon Tours har databehandleraftale med det firma (databehandler), som lagrer mailadresser til udsendelse af Lemon Tours nyhedsbreve. Aftalen sikrer, at databehandleren overholder af de til enhver tid gældende krav og regler om behandling af personoplysninger under EU’s Persondataforordning.

 

TVISTER

Såfremt parterne ikke kan opnå enighed om en pakkerejse, kan sagen indsendes til Pakkerejse-Ankenævnet, Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf: 45461100, hvis afgørelse rejsearrangøren som udgangspunkt er forpligtet til at følge. Vælges der at en sag anlægges ved domstol i Danmark, da skal Københavns byret have jurisdiktion til at afgøre enhver tvist mellem parterne.

Det påhviler kunderne at gemme alle relevante oplysninger og informationer i forbindelse med rejsen til brug for en eventuel reklamation over for rejsearrangøren.

 

 

 

Opdateret og gældende for pakkerejser bestilt fra og med 12. oktober 2023 og indtil videre.